La Fundació Privada Rafael Benet neix l’any 1989 amb la finalitat
d’estudiar i realitzar tota mena d’activitats culturals relacionades
amb la divulgació, edició i expansió de l’obra de Rafael Benet i
Vancells.

Dintre d’aquest context, l’any 1991 es va editar la tesi doctoral
d’Alícia Suàrez, Un estudi sobre Rafael Benet que, entre d’altres
aspectes, comprenia el catàleg raonat de la seva obra pictòrica.

Des de 1998 es publiquen els Quaderns Rafael Benet, a
través dels quals s’intenta aprofundir sobre l’obra benetiana i
divulgar-la.

Exhaurida la monografia d’Alícia Suàrez, es va editar l’any 2004 una
actualització del catàleg raonat de l’obra pictòrica de Rafael Benet.

Des de l’any 2006 es publiquen, també, les Cròniques d’Art a La Veu
de Catalunya
, un recull de les cròniques que Benet va escriure per
aquell diari. Fins ara s’han publicat 4 volums, corresponents als anys
1928 a 1936.

Darrerament s’ha obert un nou canal de comunicació on line que,
en forma de circulars, posa al dia a aquells que ho vulguin les novetats
sobre Rafael Benet que es van produint.

La Fundació Rafael Benet té la seva seu a la ciutat de Barcelona i
figura inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la
Generalitat de Catalunya amb el núm. 425.