Rafael Benet, paral•lelament a la seva activitat com a pintor, exercí la crítica d’art als diaris El Dia, La Publicitat i La Veu de Catalunya. A La Veu de Catalunya hi col•laborà regularment entre 1923 i 1936 amb cròniques dedicades a la vida artística catalana.
La Fundació Rafael Benet publica, des de 2006, aquestes cròniques agrupades per anys en diferents volums. L’edició i agrupació de les cròniques que va escriure Rafael Benet en aquells anys permet entendre la realitat artística i cultural del moment a Europa, Espanya i sobretot a Catalunya. Fins ara s’han publicat 5 volums, corresponents als anys 1926 a 1936.

(clic a la icona per baixar el document)